1. 1 Chuyên gia

  Sơn Falcon

  1,704 pts
 2. 2 Mới tham gia

  Hoàng Vân

  44 pts
 3. 3 Mới tham gia

  Bóng Đa Sắc

  28 pts
 4. 4 Mới tham gia

  Milan Thúy Vi

  25 pts
 5. 5 Mới tham gia

  YÊU NHÀ BẾP

  24 pts
 6. 6 Mới tham gia

  Milan RBLX

  24 pts
 7. 7 Mới tham gia

  Sơn Tatsu

  20 pts
 8. 8 Mới tham gia

  Sơn 2 Lớp

  15 pts
 9. 9 Mới tham gia

  Jane Frodoe

  15 pts
 10. 10 Mới tham gia

  Khabib

  14 pts
 11. 11 Mới tham gia

  Sandra Hagen

  14 pts
 12. 12 Mới tham gia

  Nam Hoang

  13 pts
 13. 13 Mới tham gia

  Đoàn Đắc Đức

  13 pts
 14. 14 Mới tham gia

  Tiến Trương

  13 pts
 15. 15 Mới tham gia

  Trần Bá Vinh

  13 pts
 16. 16 Mới tham gia

  Nguyễn Anh Nam

  13 pts
 17. 17 Mới tham gia

  thu nguyen

  13 pts
 18. 18 Mới tham gia

  Nhân Nguyễn Tài

  12 pts
 19. 19 Mới tham gia

  TrAn ToAn

  12 pts
 20. 20 Mới tham gia

  Huy Huỳnh Ngọc Xuân

  12 pts
 21. 21 Mới tham gia

  HOANG NGOCHUYNH

  12 pts
 22. 22 Mới tham gia

  Thể Thao Ngôi Sao

  11 pts